Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Ważne informacje

 
Zarządzenie wyborów Młodzieżowej Rady Gminy Pruszcz Gdański
Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska
Terminy przyjmowania interesantów przez Wójta: 26.02
 

100 łodzi na 100-lecie!


Dziś w Urzędzie Marszałkowskim 23 pomorskie gminy zadeklarowały swój udział w zakupie 100 łodzi żaglowych w ramach realizowanych już przez gminy projektów „Pętla Żuławska i Zatoka Gdańska” oraz „Pomorskie Szlaki Kajakowe”.

Deklaracja została podpisana z okazji setnej rocznicy powrotu Pomorza w granice Rzeczypospolitej i zaślubin Polski z Bałtykiem. W uroczystości, która odbyła się pod hasłem „100 łodzi żaglowych na 100-lecie zaślubin Polski z morzem” wziął udział Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, włodarze gmin uczestniczących w projekcie oraz liczni zaproszeni goście.
- Na prośbę marszałka Mieczysława Struka nasza gmina będzie liderem powyższego przedsięwzięcia odpowiedzialnym za przeprowadzenie postępowania przetargowego w imieniu swoim i pozostałych samorządów – mówi wójt Magdalena Kołodziejczak. – To dla nas bardzo duże wyróżnienie, ale też wyzwanie.

W ramach zadania zostanie zakupionych 100 jachtów, które w przyszłości staną się podstawą realizacji programu edukacji morskiej na terenie województwa pomorskiego. Gmina Pruszcz Gdański zakupi do stanicy żeglarskiej w Wiślince 5 wieloosobowych jachtów szkoleniowych.

Treść deklaracji:
Setna rocznica powrotu Pomorza w granice Rzeczypospolitej i zaślubin Polski z Bałtykiem to wyjątkowa data w najnowszej historii Polski i naszego regionu. Pragnąc godnie ją uczcić i podkreślając silny związek Pomorza z tradycjami morskimi, deklarujemy zakup 100 łodzi żaglowych dla mieszkańców naszego województwa. Wychowanie poprzez żeglarstwo to nie tylko rozwijanie pasji, ale także kształtowanie charakteru, nauka współpracy oraz tworzenie pomorskiej tożsamości i kultywowanie naszej tradycji. Zgodnie z deklaracją zakup łodzi zostanie zrealizowany w ramach Przedsięwzięć Strategicznych Województwa Pomorskiego: „Pętla Żuławska i Zatoka Gdańska” oraz „Pomorskie Szlaki Kajakowe”.

deklarajca

Drukuj

Sport i Rekreacja w Gminie Pruszcz Gdański

sport folder

Gmina przyjazna oświacie

gmina przyjazna oswiacie

Gmina przyjazna mieszkańcom

Gmina przyjazna mieszkancom

Gmina logistycznie idealna

gmina logistycznie idealna

10 lat funduszy europejskich

10 lat funduszy europejskich

Niezbędnik Seniora

niezbednik seniora

test


OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informuję, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Gminy Pruszcz Gdański, 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30, którego kierownikiem jest Wójt Gminy Pruszcz Gdański;
 2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. 
  Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań własnych gminy, zadań zleconych oraz zawartych umów i porozumień;
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 3;
 5. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ;
 6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Organem właściwym dla ww. skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa;
 9. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (obowiązek podania danych osobowych) lub umownym (na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane będą przetwarzane). W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informacje udzielane będą przez merytorycznych pracowników Urzędu Gminy Pruszcz Gdański.


Administrator Danych Osobowych
Magdalena Kołodziejczak
Wójt Gminy Pruszcz Gdański

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny