Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

System gospodarowania odpadami

W związku ze zmianą przez Sejm ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wszystkie gminy w Polsce do 1 lipca 2013 roku objęły systemem gospodarowania odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Zgodnie z zapisami ww. ustawy do końca roku 2012 Rada Gminy Pruszcz Gdański podjęła szereg uchwał dotyczących m.in. sposobu i zakresu świadczenia usług oraz zagospodarowania tych odpadów, metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty, wzoru deklaracji, terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Ustawa zobowiązała gminy do zorganizowania selektywnej zbiórki odpadów, w związku z tym wprowadzono segregację „u źródła”. W zabudowie jednorodzinnej odpady zmieszane zbierane są do pojemników, a odpady segregowane do worków, oddzielnie na tworzywa sztuczne, szkło, papier i odpady zielone. W budynkach wielorodzinnych zastosowano tylko pojemniki przeznaczone na odpady zmieszane, tworzywa sztuczne, szkło i papier. Organizowane są również raz w roku objazdowe zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu RTV i AGD w miesiącu kwietniu oraz drzewek świątecznych w styczniu. Ponadto przez cały rok mieszkańcy gminy mogą dostarczać odpady tj. wielkogabarytowe, zużyty sprzęt RTV i AGD, niebezpieczne, gruz, zielone do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Będzieszynie.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny