Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

Od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

System muszą wprowadzić wszystkie gminy i musi on funkcjonować najpóźniej od 1 lipca 2013 roku

Gmina będzie odbierała odpady od właścicieli nieruchomości, którzy w zamian będą wpłacali do gminy opłatę.

Do tego czasu Rada Gminy zobowiązana jest podjąć szereg uchwał, które staną się podstawą nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy. Jedną z ważnych dla systemu uchwał będzie uchwała w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które będą zobowiązani uiszczać na rzecz gminy właściciele nieruchomości.

Rada Gminy podejmuje decyzję w jaki sposób ustalona zostanie stawka za gospodarowanie odpadami. Ustawodawca przewidział wybór pomiędzy czterema metodami:

1) według liczby mieszkańców,

2) według ilości zużytej wody,

3) według powierzchni lokalu mieszkalnego,

4) lub będzie stawką ryczałtową jednakową dla gospodarstwa domowego.

Podstawą naliczenia opłaty będzie deklaracja składana przez właścicieli nieruchomości. Wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, miejsce i terminy ich składania, a także termin złożenia pierwszej deklaracji zostaną określone w drodze uchwały rady gminy.

W nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi gmina będzie miała wpływ na każdy z jego elementów i dzięki temu będzie mogła kształtować sposób gospodarowania odpadami komunalnymi na swoim terenie, co wiąże się z tym, że wszyscy mieszkańcy gminy zostaną objęci zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych.

Właściciele nieruchomości, którzy dotychczas zawarli umowy na odbiór odpadów komunalnych, będą musieli je rozwiązać z zachowaniem terminu wypowiedzenia określonego w ww. umowach, w celu uniknięcia wnoszenia „podwójnej” opłaty za odbieranie odpadów komunalnych.

Urząd Gminy Pruszcz Gdański na bieżąco będzie informować mieszkańców o wszystkich szczegółach związanych z wprowadzaniem nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny