Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Zmiany częstotliwości odbioru odpadów oraz składanie reklamacji


Przez najbliższe cztery lata czyli od 1.07.2015 roku do 30.06.2019 roku z nieruchomości jednorodzinnych oraz wielorodzinnych do siedmiu lokali odbiór odpadów zmieszanych będzie się odbywał co 7 dni w miesiącach od czerwca do sierpnia, a odbiór odpadów z tworzyw sztucznych odbywać się będzie co 14 dni również w tym samy okresie. W pozostałych miesiącach roku odpady zmieszane odbierane będą co 14 dni, a odpady z tworzyw sztucznych raz w miesiącu. Zmiana nastąpi również w okresie odbioru odpadów zielonych, będą one odbierane od kwietnia do listopada każdego roku co 14 dni. Częstotliwość odbioru odpadów z papieru i szkła pozostanie taka sama jak dotychczas. Nie ulegnie zmianie częstotliwość odbioru odpadów z nieruchomości wielorodzinnych powyżej siedmiu lokali.


Zmieni się również sposób odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych. Odpady te będą odbierane raz w roku w kwietniu sprzed posesji i wiat śmietnikowych. Powyższe zmiany zostały uczynione na prośbę mieszkańców. W najbliższym czasie nie planuje się zmiany wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zmieni się również sposób zgłaszania reklamacji, będzie je można zgłaszać:
- wypełniając formularz dostępny w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 30, Pruszcz Gdański lub w Referacie Gospodarki Komunalnej, ul Sportowa 25, Rotmanka,
- wypełniając formularz elektroniczny na stronie internetowej www.pruszczgdanski.pl,
- telefonicznie na nr 58 692 94 60.
Zgłaszając reklamację będzie trzeba podać szczegółowe informacje tj. imię, nazwisko, dokładny adres nieruchomości, rodzaj nieodebranych odpadów, termin nieodebranych odpadów, numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail.
Mieszkaniec będzie mógł również zgłosić przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, wypełniając formularz papierowy lub elektroniczny oraz telefonicznie.


Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych mieszkańcy będą mieli obowiązek zgłosić w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia nieprawidłowości. Po tym terminie reklamacja nie będzie rozpatrywana.
Wprowadzony system składania reklamacji ma za zadanie ułatwić mieszkańcowi ich składanie oraz będzie podstawą do naliczenia kar umownych firmie za niewywiązywanie się z umowy.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny