Audytor wewnętrzny

1. Audyt wewnętrzny prowadzony jest przez audytora wewnętrznego zatrudnionego w Urzędzie albo usługodawcę niezatrudnionego w Urzędzie. Do zadań audytora wewnętrznego należy prowadzanie audytu wewnętrznego w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy zgodnie z ustawą  z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz. U.157, 1240 z późn. zm.), przepisami wykonawczymi, oraz innymi wewnętrznymi aktami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania audytu wewnętrznego.
Zadania wykonywane na stanowisku obejmują w szczególności niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy, w tym procedur kontroli finansowej, o których mowa w ustawie o finansach publicznych, między innymi poprzez:
1)    ocenę zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi procedurami wewnętrznymi,
2)    ocenę efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli,
3)    ocenę wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania   budżetu, w wyniku którego Wójt uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności badanych systemów zarządzania i kontroli,
4)    czynności doradcze, w tym składanie wniosków, mające na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy,
5)    przygotowywanie sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych,
6)    przygotowywanie rocznych planów audytu wewnętrznego na podstawie dokonanej  analizy ryzyka oraz przedkładanie sprawozdań z ich wykonania.

Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny