Zapytanie ofertowe na udostępnienie basenu wraz z szatniami basenowymi oraz udostępnienie urządzeń sanitarnych dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Pruszcz Gdański

ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Pruszcz Gdański zaprasza do składania ofert cenowych na udostępnienie  basenu wraz z szatniami basenowymi oraz udostępnienie urządzeń sanitarnych dla uczniów szkół  prowadzonych przez Gminę Pruszcz Gdański

I.Zamawiający:
Gmina Pruszcz Gdański
ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański
II.Przedmiot  zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest wynajęcie pomieszczeń basenu (wymagana opieka uprawnionego ratownika) wraz z szatniami basenowymi oraz udostępnienie urządzeń sanitarnych dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Pruszcz Gdański od dnia 02.01.2017 r. do dnia 14.06.2017 r.  ( z wyjątkiem dni wolnych od zajęć szkolnych tj.06.01.2017 r., od 16.01.2017 r. do 29.01.2017 r., od 13.04.2017r.do 18.04.2017 r., od 01.05.2017 r. do 03.05.2017 r.)
2. Zajęcia będą odbywały się w:
- 7 grupach 30 osobowych,
- raz w tygodniu każda grupa tj.:
a) Zespół Szkół w Straszynie (30 uczniów) – poniedziałek godz. 18:00-19:00
b) Zespół Szkół w Rotmance (15 uczniów) i Gimnazjum w Przejazdowie ( 15 uczniów)
 – wtorek 15:00-16:00
c) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie (15 uczniów) i Szkoła Podstawowa w Wiślinie
(15 uczniów)– wtorek godz. 16:00 – 17:00
d) Zespół Szkół w Łęgowie (30 uczniów) – środa godz. 16:00 – 17:00
e) Zespół Szkół w Straszynie (30 uczniów) – środa  godz. 17:00-18:00
f) Szkoła Podstawowa w Wojanowie (30 uczniów) – piątek 13:45 – 14:30
g) Szkoła Podstawowa w Wiślince (30 uczniów) – piątek 15:00 – 16:00.

3.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zamawiającym umowę na świadczenie usług.
III.Termin realizacji zamówienia: od 02.01.2017 r. do 14.06.2017 r.
IV.Kryteria wyboru oferty:
Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
Cena – 100%
V.Sposób przygotowania oferty:
1.Ofertę cenową należy złożyć na formularzu oferty, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2.Cenę podaną w ofercie (brutto z VAT), należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w PLN
3.Ceny podane w ofercie muszą obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
VI.Miejsce i termin złożenia oferty:
1.Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30 (pokój nr 30) w zaklejonej kopercie wraz z oznaczeniem: „OFERTA NA UDOSTĘPNIENIE BASENU DLA UCZNIÓW”
2.Termin składania ofert -  21 grudnia 2016 do godz. 12:00.
3.Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez ich otwierania.
VII.Osoba uprawniona do kontaktów:
 Marta Nowicka   tel. 58 692 94 43
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zał. nr 1 – formularz oferty

wynik_postepowania

Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny